Απάντηση Στρατούλη σε Μπασιάκο για υποστελέχωση ΙΚΑ Βοιωτίας

Σχετικά με τη στελέχωση των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   Λειβαδιάς και Θηβών.

       
Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. (1) σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το  Βουλευτή  κ. Ε. Μπασιάκο, σας πληροφορούμε τα εξής: 
     Παρά την προσπάθεια οργανωτικής αναδιάρθρωσης που συντελείται, οι μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη την επικράτεια παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα λειτουργίας τα οποία οφείλονται και στις αθρόες αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.
         Όσον αφορά την ενίσχυση των ανωτέρω υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
1.    Σύμφωνα με την 8Κ/2008 προκήρυξη ΑΣΕΠ, διατέθηκαν τέσσερις (4) επιτυχόντες στη Νομαρχία Βοιωτίας. Από αυτούς τοποθετήθηκε ένας (1) υπάλληλος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και ένας (1) στο υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς, ενώ δύο (2) επιτυχόντες δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.
2.    Σύμφωνα με την 9Κ/2008 προκήρυξη ΑΣΕΠ και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4210/13, (ΦΕΚ 254/Α/13) έχουν διατεθεί προς επαναδιορισμό στη Νομαρχία Βοιωτίας, τρείς (3) επιτυχόντες, από αυτούς τοποθετήθηκε ένας (1) υπάλληλος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και δύο (2) υπάλληλοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Οινοφύτων.
3.    Σε εφαρμογή της υποπαρ. ΙΑ.8 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/7-4-14, τ.Α΄) περί «Αναδιοργάνωσης Ασφαλιστικών Φορέων», κατόπιν της με αριθ. Φ.90390/οικ. 7881/1155/7-4-14 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΛ-ΛΙΑ) και την με αρ. πρωτ. Φ.90390/οικ.7881/1155/16-4-2014 ορθή επανακοινοποίηση αυτής (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΛ-8ΦΣ), μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι υπάλληλοι του τ. ΟΠΑΔ. Από αυτούς έξι (6) υπάλληλοι τοποθετήθηκαν στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς. 
4.    Σε εφαρμογή της με αριθ. 515/Συν.14η/28-11-2014 απόφασης του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετατέθηκαν δύο (2) υπάλληλοι στο Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας.
5.    Στο ΦΕΚ 12/9-10-2014 τ. προκ. ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκε η υπ. αρ. 1Δ/2014 προκήρυξη ΑΣΕΠ, σχετικά με την πλήρωση 773 θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1/1/2009 και μετά και δεν έχουν διοριστεί. Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής θέσεων, για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν προκηρυχθεί εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δύο (2) από τους οποίους στη Νομαρχία Βοιωτίας.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του β΄ κύκλου του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» έχει ζητηθεί η κάλυψη εννιακοσίων είκοσι οκτώ (928) θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναμένει την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Με την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών διαδικασιών, θα επέλθει σχετική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και Λιβαδειάς.                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


    

                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
http://permisospress.blogspot.gr/2015/06/blog-post_21.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

δείτε και εδώ

HOTEL

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΗΒΑ 22620 27333 ΝΙΟΒΗ ΘΗΒΑ 22620 89093 ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ - ΘΗΒΑ 22620 89523-5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PHILOXENIA ΘΗΒΑ τηλ./fax : 2262028705

TRAVEL

ANIFANTIS TOURS ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ & ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑ 22620 26479-80 POLINIKIS TRAVEL ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 37 ΘΗΒΑ 22620 29200 TSOTRAS TRAVEL ΠΙΝΔΑΡΟΥ 62 ΘΗΒΑ 22620 26444 22620 27444 PAPAGIANNIS TRAVEL ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 14 ΘΗΒΑ 22620 26100 22620 21411
Το μουσείο της Θήβας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα εκθέματά του μαρτυρούν τη μακρά ιστορία της από την Πρωτοελλαδική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Μερικές από τις συλλογές στην έκθεση είναι μοναδικές στο είδος τους, όπως η συλλογή των ανατολικών σφραγιδοκυλιδρων, των μυκηναϊκών λαρνάκων, των ενεπίγραφων στη Γραμμική Β΄ ψευδόστομων και των κλασικών χαρακτών μαύρων στηλών. Πολύ αξιόλογα έργα είναι επίσης οι Κούροι από το ιερό του Απόλλωνος στο Πτοώ, καθώς και τα κοσμήματα και τα ελεφάντινα αντικείμενα από τα ανάκτορα και τους τάφους της μυκηναϊκής Θήβας. Στο προαύλιο, εκτός από το πλήθος των επιγραφών, των επιτύμβιων και των άλλων γλυπτών, φιλοξενείται μεγάλη συλλογή Βυζαντινών και Μεσαιωνικών αρχιτεκτονικών μελών.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ;

Σήμερα, το να προσπαθήσει κανείς να ορίσει με σαφήνεια τι σημαίνει ο όρος μπλογκ, είναι μάλλον παρακινδυνευμένο. Ένα μπλογκ είναι πάνω απ όλα ένα εργαλείο. Η δυνατότητα για όποιον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να αποκτήσει εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τη δική του φωνή. Πάνω από όλα όμως, ένα μπλογκ είναι ένα μέσο επικοινωνίας.

Σε αντίθεση με μια στήλη εφημερίδας ή μια τηλεοπτική εκπομπή, τα μπλογκ κατά κανόνα επιτρέπουν το σχολιασμό των άρθρων τους από τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στους τακτικούς επισκέπτες και τους συγγραφείς τους. Οι μπλόγκερ (δηλαδή οι συγγραφείς των μπλογκ), συχνά νιώθουν αλληλεγγύη και οικειότητα κι έτσι δημιουργούνται (κυριολεκτικά και μεταφορικά) δεσμοί ανάμεσά τους. Με τη διασύνδεση των ιστολογίων μεταξύ τους, έχει δημιουργηθεί η έννοια της μπλογκόσφαιρας, ως ένας ημιαυτόνομος χώρος που αποτελείται από τα μπλογκ, τους συγγραφείς τους και τους αναγνώστες τους.

Μιχάλης Μουζουράκης