Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Θηβαίων.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με αλλαγές στο σχήμα των Αντιδημάρχων ξεκινά για το Δήμο Θηβαίων το 2013. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Σπύρου Νικολάου, από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι :


1. Πέτραινας Ηλίας του Αλεξάνδρου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
i. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Οργάνωσης και Πληροφορικής.
ii. Τα θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου.
iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.
iv. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
v. Το δικαίωμα υπογραφής βεβαιώσεων «Περί χορήγησης αγροτικών αδειών σε στρατεύσιμους».


2. Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
i. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης .
ii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θήβας.
iii. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
iv. Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Θήβας.


3. Χατζίνα Αικατερίνη του Αναστασίου για τη Δημοτική Ενότητα Βαγίων με την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα:
i. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Επίσης της μεταβιβάζονται οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
i. Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.
ii. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
iii. Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
iv. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
v. Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.
vi. Η επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
vii. Η έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
viii. Η τέλεση των πολιτικών γάμων.
ix. Η συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των προβλημάτων της.
x. Η έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.


4. Ζερικιώτης Παναγιώτης του Σωτηρίου για την Δημοτική Ενότητα Πλαταιών με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.
ii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
v. Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.
vi. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
vii. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
viii. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
ix. Τη συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
x. Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.


5. Μίχας Πέτρος του Επαμεινώνδα για τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.
ii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
v. Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.
vi. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
vii. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων.
viii. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
ix. Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
x. Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών.


Επίσης σύμφωνα με απόφαση του κ. Δημάρχου ορίσθηκε ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιδήμαρχος κ. Πέτραινας Ηλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

δείτε και εδώ

HOTEL

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΗΒΑ 22620 27333 ΝΙΟΒΗ ΘΗΒΑ 22620 89093 ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ - ΘΗΒΑ 22620 89523-5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PHILOXENIA ΘΗΒΑ τηλ./fax : 2262028705

TRAVEL

ANIFANTIS TOURS ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ & ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑ 22620 26479-80 POLINIKIS TRAVEL ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 37 ΘΗΒΑ 22620 29200 TSOTRAS TRAVEL ΠΙΝΔΑΡΟΥ 62 ΘΗΒΑ 22620 26444 22620 27444 PAPAGIANNIS TRAVEL ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 14 ΘΗΒΑ 22620 26100 22620 21411
Το μουσείο της Θήβας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα εκθέματά του μαρτυρούν τη μακρά ιστορία της από την Πρωτοελλαδική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Μερικές από τις συλλογές στην έκθεση είναι μοναδικές στο είδος τους, όπως η συλλογή των ανατολικών σφραγιδοκυλιδρων, των μυκηναϊκών λαρνάκων, των ενεπίγραφων στη Γραμμική Β΄ ψευδόστομων και των κλασικών χαρακτών μαύρων στηλών. Πολύ αξιόλογα έργα είναι επίσης οι Κούροι από το ιερό του Απόλλωνος στο Πτοώ, καθώς και τα κοσμήματα και τα ελεφάντινα αντικείμενα από τα ανάκτορα και τους τάφους της μυκηναϊκής Θήβας. Στο προαύλιο, εκτός από το πλήθος των επιγραφών, των επιτύμβιων και των άλλων γλυπτών, φιλοξενείται μεγάλη συλλογή Βυζαντινών και Μεσαιωνικών αρχιτεκτονικών μελών.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ;

Σήμερα, το να προσπαθήσει κανείς να ορίσει με σαφήνεια τι σημαίνει ο όρος μπλογκ, είναι μάλλον παρακινδυνευμένο. Ένα μπλογκ είναι πάνω απ όλα ένα εργαλείο. Η δυνατότητα για όποιον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να αποκτήσει εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τη δική του φωνή. Πάνω από όλα όμως, ένα μπλογκ είναι ένα μέσο επικοινωνίας.

Σε αντίθεση με μια στήλη εφημερίδας ή μια τηλεοπτική εκπομπή, τα μπλογκ κατά κανόνα επιτρέπουν το σχολιασμό των άρθρων τους από τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στους τακτικούς επισκέπτες και τους συγγραφείς τους. Οι μπλόγκερ (δηλαδή οι συγγραφείς των μπλογκ), συχνά νιώθουν αλληλεγγύη και οικειότητα κι έτσι δημιουργούνται (κυριολεκτικά και μεταφορικά) δεσμοί ανάμεσά τους. Με τη διασύνδεση των ιστολογίων μεταξύ τους, έχει δημιουργηθεί η έννοια της μπλογκόσφαιρας, ως ένας ημιαυτόνομος χώρος που αποτελείται από τα μπλογκ, τους συγγραφείς τους και τους αναγνώστες τους.

Μιχάλης Μουζουράκης