Α.Ρ.Κ. Θήβας:Εξασθενές χρώµιο στο πόσιμο νερό των Βαγίων


Μετά την πρωτοβουλία του Αυτοδιοικητικού Ριζοσπαστικού Κινήματος Θήβας (ΑΡΚ) να ενημερώσει τους πολίτες των Βαγίων για την ποιότητα και την καταλληλότητα του νερού που καταναλώνουν στις οικίες τους, το θέμα αυτό απασχόλησε σε έκταση και το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο να επιδίδεται σε καταγγελίες του ΑΡΚ Θήβας και διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά και «να σταματήσουμε να δημιουργούμε πανικό στους πολίτες»
Αφού πέρασε πλέον του ένα μήνα να μας δώσει τις απαντήσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών για τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που έχουν γίνει και αφού αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων μετά την έγγραφη και πρωτοκολλημένη αίτηση μας και μετά την δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων του ΑΡΚ Θήβας, μας τα κοινοποίησε και τα οποία τα μελετήσαμε. 
Συμπέρασμα; Θέμα ακαταλληλότητας του νερού στα Βάγια …. υφίσταται και είναι μεγαλύτερων διαστάσεων απ΄ ότι στην αρχή νομίζαμε (προστιθέμενων και των χημικών παραμέτρων) …
Ενδεικτικά με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναφέρουμε:
Από το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας στις 16/3/2016:
Μικροβιακό φορτίο (ολικά κολοβακτηριοειδή) στα δυο δείγματα, 25 και 24 CFU/100ml
Χημική ανάλυση επίσης στα δυο δείγματα, εξασθενές χρώμιο 10 και 11 μg/l
Η γνωμάτευση του Εργαστηρίου το νερό θεωρήθηκε ακατάλληλο προς πόση.
Από το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας στις 13/4/2016:
Μικροβιακό φορτίο (ολικά κολοβακτηριοειδή) στα δυο δείγματα, 0 CFU/100ml
Ελεύθερο Χλώριο, 0,94 και 0,35mg/l
Χημική ανάλυση, εξασθενές χρώμιο 9 μg/l
Η γνωμάτευση του Εργαστηρίου είναι η χλωρίωση να γίνεται προσεκτικά (δηλ. συστηματικά και με συνεχή εφαρμογή), η δε συγκέντρωση χλωρίου να μην υπερβαίνει τα 0,80 mg/l. Το δείγμα παρουσίασε οσμή και γεύση χλωρίου, καθιστώντας το πιθανά μη αποδεκτό από τους καταναλωτές.
Από το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας στις 18/5/2016:
Μικροβιακό φορτίο (ολικά κολοβακτηριοειδή) στα δυο δείγματα, 61 και 89 CFU/100ml (δηλ τρεις φορές μεγαλύτερο από την πρώτη εξέταση που θεωρήθηκε ακατάλληλο το νερό προς πόση λόγω του αυξημένου μικροβιακού φορτίου). Άραγε πάλι θα επικαλεστεί ο Δήμαρχος βλάβη του δικτύου την ημέρα της δειγματοληψίας που αποκαταστάθηκε την επόμενη;
 Χημική ανάλυση, εξασθενές χρώμιο στα δυο δείγματα 6 και 7 μg/l
Η γνωμάτευση του Εργαστηρίου ότι εμφανίστηκαν ολικά κολοβακτηριοειδή, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα (από άλλες περιοχές του Δήμου) βρέθηκαν εντός των  επιτρεπτών ορίων (0 CFU/100ml) για τις μικροβιολογικές παραμέτρους (δηλ. πλην των Βαγίων).
Από το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας στις 12/7/2016:
Μικροβιακό φορτίο (ολικά κολοβακτηριοειδή) σε δυο δείγματα, 0 CFU/100ml
Ελεύθερο Χλώριο, πάνω από 2,20mg/l (το Εργαστήριο Υγιεινής είχε συστήσει να μην υπερβαίνει το 0,80 mg/l)
Χημική ανάλυση, εξασθενές χρώμιο στα δυο δείγματα 7 μg/l
Το συμπέρασμα είναι ότι για το νερό των Βαγίων υπάρχει μείζον πρόβλημα για την ποιότητα και καταλληλότητα του. Σε όλες τις χημικές αναλύσεις ανιχνεύεται το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο σε ποσότητες κυμαινόμενες από τα 7 έως τα 11 μg/l. Ήταν στο παρελθόν η αιτία μεγάλων  κινητοποιήσεων των πολιτών της Θήβας που εξανάγκασε την τότε Δημοτική Αρχή στην σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ και την προμήθεια νερού από τον Μόρνο. Σχετικά με το εξασθενές χρώμιο σας παραθέτουμε ένα απόσπασμα από παλιότερη ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας σχετικά για την επίδραση του στον ανθρώπινο οργανισμό:
Το εξασθενές χρώμιο και οι ενώσεις του αποτελούν κυρίως βιομηχανικά απόβλητα. Η τοξική δράση του εξασθενούς χρωμίου μπορεί να προκαλέσει μετά βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση και αναλόγως του ποσού της έκθεσης τα εξής:
•    Δερματικά εξανθήματα
•    Στομαχικές διαταραχές και έλκη
•    Αναπνευστικά προβλήματα
•    Αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα
•    Βλάβες στα νεφρά και το ήπαρ
•    Αλλαγή γενετικού υλικού
•    Καρκίνο των πνευμόνων
•    Θάνατο
Οι περισσότερες χώρες υιοθετούν όρια έκθεσης 50 μgr/lt (ολικού)χρωμίου στο νερό. Αυτά τα επίπεδα θεωρούνται ασφαλή για την προστασία έναντι της τοξικής οξειδωτικής δράσης του εξασθενούς χρωμίου, όχι όμως για την προστασία έναντι της μεταλλαξιογόνου (καρκινογόνου) επίδρασης.
Για την προστασία από καρκινογόνους παράγοντες δεν υπάρχουν ασφαλή όρια έκθεσης, αντίθετα ισχύει η αρχή "όσο χαμηλότερη η έκθεση τόσο μικρότερη η πιθανότητα καρκινογένεσης"

Για τους λόγους αυτούς δεν έχουν καθαρισθεί και όρια εξασθενούς χρωμίου για το νερό  για ανθρώπινη χρήση. Στην Ελλάδα οι μόνες αποφάσεις που υπάρχουν είναι η απόφαση που έχει εκδοθεί, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, που καθορίζει όριο 2 μg/l για την περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό της περιοχής των Μεσσαπίων στην Εύβοια.
Και στην περίπτωση του Ασωπού υπήρξε Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 20488/10) που καθορίζει όριο 30 μg/l στη μέση ετήσια συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου στα υγρά απόβλητα που διοχετεύονται στο ποτάμι, ενώ στα νερά του ίδιου του Ασωπού το όριο καθορίστηκε στα 3 μg/l.
Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε η ανίχνευση του «καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου» αφορά μετρήσεις που έγιναν από το Εργαστήριο Υγιεινής μόνον για το νερό των Βαγίων, όσο αφορά οι μετρήσεις που έγιναν για άλλες περιοχές του «Καλλικρατικού» Δήμου δεν ανίχνευσαν εξασθενές χρώμιο.
Όσον αφορά το μικροβιακό φορτίο οι μετρήσεις έδειξαν ότι αυτό είναι μεγάλο και πιθανότατα οφείλεται στην κατάσταση του δικτύου, διαψεύδουν τον Δήμαρχο ότι ήταν περιστασιακό το αρχικό αποτέλεσμα,  διότι παρατηρούνται και σε μεταγενέστερες μετρήσεις με τάση αύξησης γεωμετρικής προόδου. Απαιτούν μεγάλες ποσότητες χλωρίωσης που και αυτή έχει τις συνέπειες της για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ο Δήμαρχος κατόπιν τούτων οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες και να μην προσφεύγει σε διαβεβαιώσεις και σε προσωπικές επιθέσεις και καταγγελίες Δημοτικών Συμβούλων και Παρατάξεων. Θυμηδία προκαλούν οι δηλώσεις του «ότι δημιουργούμε πανικό στους κατοίκους των Βαγίων» όταν σε αυτούς πλέον και από καιρό, υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι το νερό που καταναλώνουν είναι ακατάλληλο και προσφεύγουν στην αγορά εμφιαλωμένου, επιβαρύνοντας οικονομικά την τσέπη τους.
Επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μόνιμη λύση για την ύδρευση των Βαγίων με καθαρό νερό κάθε καθυστέρηση και έλλειψη βούλησης από την Δημοτική αρχή είναι αδικαιολόγητη.
ΘΗΒΑ            23/9/2016http://permisospress.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

δείτε και εδώ

HOTEL

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΘΗΒΑ 22620 27333 ΝΙΟΒΗ ΘΗΒΑ 22620 89093 ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ - ΘΗΒΑ 22620 89523-5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PHILOXENIA ΘΗΒΑ τηλ./fax : 2262028705

TRAVEL

ANIFANTIS TOURS ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ & ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑ 22620 26479-80 POLINIKIS TRAVEL ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 37 ΘΗΒΑ 22620 29200 TSOTRAS TRAVEL ΠΙΝΔΑΡΟΥ 62 ΘΗΒΑ 22620 26444 22620 27444 PAPAGIANNIS TRAVEL ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ 14 ΘΗΒΑ 22620 26100 22620 21411
Το μουσείο της Θήβας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα εκθέματά του μαρτυρούν τη μακρά ιστορία της από την Πρωτοελλαδική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Μερικές από τις συλλογές στην έκθεση είναι μοναδικές στο είδος τους, όπως η συλλογή των ανατολικών σφραγιδοκυλιδρων, των μυκηναϊκών λαρνάκων, των ενεπίγραφων στη Γραμμική Β΄ ψευδόστομων και των κλασικών χαρακτών μαύρων στηλών. Πολύ αξιόλογα έργα είναι επίσης οι Κούροι από το ιερό του Απόλλωνος στο Πτοώ, καθώς και τα κοσμήματα και τα ελεφάντινα αντικείμενα από τα ανάκτορα και τους τάφους της μυκηναϊκής Θήβας. Στο προαύλιο, εκτός από το πλήθος των επιγραφών, των επιτύμβιων και των άλλων γλυπτών, φιλοξενείται μεγάλη συλλογή Βυζαντινών και Μεσαιωνικών αρχιτεκτονικών μελών.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ;

Σήμερα, το να προσπαθήσει κανείς να ορίσει με σαφήνεια τι σημαίνει ο όρος μπλογκ, είναι μάλλον παρακινδυνευμένο. Ένα μπλογκ είναι πάνω απ όλα ένα εργαλείο. Η δυνατότητα για όποιον έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να αποκτήσει εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τη δική του φωνή. Πάνω από όλα όμως, ένα μπλογκ είναι ένα μέσο επικοινωνίας.

Σε αντίθεση με μια στήλη εφημερίδας ή μια τηλεοπτική εκπομπή, τα μπλογκ κατά κανόνα επιτρέπουν το σχολιασμό των άρθρων τους από τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας ανάμεσα στους τακτικούς επισκέπτες και τους συγγραφείς τους. Οι μπλόγκερ (δηλαδή οι συγγραφείς των μπλογκ), συχνά νιώθουν αλληλεγγύη και οικειότητα κι έτσι δημιουργούνται (κυριολεκτικά και μεταφορικά) δεσμοί ανάμεσά τους. Με τη διασύνδεση των ιστολογίων μεταξύ τους, έχει δημιουργηθεί η έννοια της μπλογκόσφαιρας, ως ένας ημιαυτόνομος χώρος που αποτελείται από τα μπλογκ, τους συγγραφείς τους και τους αναγνώστες τους.

Μιχάλης Μουζουράκης